fbpx

Lev som du er, ikke stress for å bli som alle andre. Bry deg ikke om hva alle andre mener om deg, det vil alltid være noen som kommenterer og kritiserer andres valg. Det viktige å huske er at det er alltid noen som liker det du gjør – konsentrer deg heller om dem!

Skal du endre noe for å øke din trivsel og livskvalitet, gjør du det for DEG!

Hver dag står du ovenfor valg, på alle livets områder – du tenker sikkert ikke over alle valg du faktisk tar.

Å ikke ta et valg, er også et valg. Det er ikke sikkert det er det beste for deg, du vokser på å ta valg og de gir deg klarhet.

Samfunnet vi lever i skaper mye forventningspress.  Avklar hvordan du vil leve ditt liv, det gir deg ro og demper stress.

Du kjenner ikke morgendagen, så vær åpen, la deg begeistre og vær fleksibel. Det kan åpenbares nye muligheter.

Mange føler på utålmodighet og usikkerhet, og leter stadig etter sin perfekte selvrealisering.

Lever du i nuet, og er åpen for muligheter, kan det dukke opp uforutsette ting. Det er spennende å være impulsiv. Er du en person som må planlegge, kan du fort oppdage at detaljerte planer står mer i veien for deg, enn de er til hjelp. Vær på utkikk etter hva som styrker deg, og som bringer deg til et mål du har satt deg.

Det å lykkes med noe vi ønsker sterkt, driver oss fremover.

For meg er det å hjelpe andre til å få en bedre tilværelse og ta noen gode valg for å bedre helsen. Livsstilsykdommer kommer som følge av «for mye av det gode liv».

Som foreldregenerasjon er det vi som legger lista for våre barn. Foreldrenes aktivitetsnivå og spisevaner tas med inn i voksenlivet. Voksne i dag forteller om at i deres familie var mat og kaker en belønning. Mange knytter det i dag til sin egen overvekt, og jobber med å bryte ut av en gammel «familievane». Etablerte vaner er sterke, å gå imot et innarbeidet levesett trenger ikke å få støtte.

Kjent levesett, uten de store endringer oppleves enklest, du slipper å engasjere deg!

Økende vekt og inaktivitet, gir oss leddsmerter og tung pust ved den minste anstrengelse. Vi må innskrenke vår bevegelse pga. ubehag. Noen ser de første faresignalene i tide, andre velger å overse dem.

Å ta tak i problemene på et tidlig tidspunkt, ta gode valg for helsa di- vil du tjene stort på.

Spørsmålet du må stille deg er hvilke fordeler og muligheter en omlegging av livsstilen vil gi deg.

Svaret du fikk, bruker du når du etter 4 uker gir opp hele greia og er tilbake i gammel tralt.